Державна Служба молоді та спорту України оголошує конкурс програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями Друк

 Державна служба молоді та спорту України оголошує конкурс програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2012 році. 

Державна Служба молоді та спорту України оголошує конкурс програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями

 

Конкурс проводиться з метою реалізації державної політики з питань молоді в частині надання підтримки всеукраїнським молодіжним та дитячим громадським організаціям для реалізації програм спрямованих на соціальне становлення та розвиток молоді.

Проведення конкурсу передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”.

I. Перелік пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані програми громадських організацій.

 

1) Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості.

Види діяльності:

проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, акцій, концертів, конкурсів у різних жанрах мистецтва.

2)      Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.

Види діяльності:

проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, акцій, заходів з підтримки пластового (скаутського) руху.

3)      Пропаганда та формування здорового способу життя.

Види діяльності:

проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, виставок, акцій з профілактики та формуванню здорового способу життя.

4)      Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.

Види діяльності:

проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, виставок, акцій з профорієнтаційної роботи серед молоді, підтримки підприємницьких ініціатив молоді, руху молодіжних трудових загонів.

5)      Інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських і світових організацій.

Види діяльності:

проведення міжнародних конференцій, семінарів, форумів, акцій.

II. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування програми, розробленої громадською організацією, становить 75 % від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми та не може перевищувати 300 тис. грн.

III. Обсяг конкурсної пропозиції. Вимоги до учасників конкурсу.

1. Для участі в конкурсі допускаються програми, розроблені молодіжними та дитячими громадськими організаціями, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу, мають всеукраїнський статус, за умови, що такі організації беруть участь у співфінансуванні програми  у розмірі не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання програми  може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

2. Конкурсні пропозиції подаються у друкованій формі. Крім того, конкурсні пропозиції зазначені в підпунктах 1, 5 та 7 пункту 3 розділу III направляються на електронну адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

3. Для участі у конкурсі всеукраїнські молодіжні та дитячі громадські організації подають конкурсну пропозицію, яка має бути складена державною мовою і містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена Держмолодьспортом, із зазначенням найменування громадської організації та назви програми  за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою (оригінал і п’ять копій);

2) виписку з ЄДРПОУ, копію свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян, видане Міністерством юстиції України, копію статуту (положення) громадської організації, завірені підписом керівника та печаткою організації.

3) копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації  до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) копію податкового звіту громадської організації за попередні два роки;

5) опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми, за формою, що затверджена Держмолодьспортом (оригінал і п’ять копій). Опис програми  повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання програми, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання програми  інші  організації, способи інформування громадськості про хід виконання програми, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

6) листи-підтвердження від інших організацій, залучених до виконання програми;

7) інформацію про діяльність громадської організації, зокрема про досвід виконання програм протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою (оригінал і п’ять копій).

Всі документи, перераховані в п. 3 цього розділу та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою громадської організації та скріплені її печаткою.

Відповідальність за достовірність інформації,  що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

4. Молодіжні та дитячі громадські організації не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

  • документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію;
  • громадська організація не відповідає вимогам пункту 1 цього розділу оголошення;
  • громадська організація відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;
  • громадська організація перебуває у стадії припинення;
  • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 3 цього розділу оголошення;
  • програма, зазначена у конкурсній пропозиції, не відповідає загальнодержавному рівню виконання (реалізації);
  • передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;
  • установлено факт порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

5. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному Держмолодьспортом. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

6. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

·          відповідність зазначеним у І розділі цілям та пріоритетним завданням;

·          очікувана результативність програми;

·          ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми;

·          повнота охоплення цільової аудиторії;

·          інноваційність;

·          рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми, досвід діяльності у відповідній сфері;

·          спроможність громадської організації, продовжувати  виконання програми  або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

ІV. Терміни подання документів. Час та адреса, за якою приймається конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція приймається протягом 30 днів щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10-00 до 17-00, за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, к. 517. Контактні телефони: (044) 278-56-31, 270-55-15.

Форми документів, зазначені у п. 3 розділу ІІІ оголошення, розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби молоді та спорту Україниhttp://www.msms.gov.ua/sport/control/uk/index.

V. Строки проведення конкурсу та термін оголошення переможців.

Конкурс проводиться до 1 травня 2012 року. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться до відома молодіжних та дитячих громадських організацій – учасників  конкурсу електронною розсилкою у триденний  строк  з  дати  його  прийняття  та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної служби молоді та спорту Україниhttp://www.msms.gov.ua/sport/control/uk/index та на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.

Директор департаменту

з питань молоді та комунікацій                                                           І.М. Хохич

Джерело: офіційний сайт Держслужби молоді та спорту України

 
Львів відкритий для світуЛьвівська міська рада
© НГО – Портал громадських організацій Львова – NGO. Дизайн та програмування сайту – KUDEST