МФ “Відродження” за програмою “Верховенство права” оголошує у 2011р. наступні конкурси Друк
Мета програми – підтримати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на захист прав людини та основоположних свобод, сприяти підвищенню правової свідомості та громадської активності на центральному та місцевих рівнях.

1. Конкурс “Реалізація права на доступ до публічної інформації”

(Спільно з Інститутом Відкритого Суспільства, Програмою “Права людини та врядування” (Будапешт))

Право на доступ до інформації є невід’ємним правом людини, яке передбачено положеннями Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права (ст.19), Конституції України (ст.34,40), Законів України «Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію” та “Про звернення громадян”. Доступ до інформації про діяльність владних структур є механізмом, який забезпечує прозорість та підзвітність влади перед громадянами.

Мета конкурсу – сприяти поширенню діяльності неурядових організацій, спрямованої на реалізацію права особи на доступ до інформації; на протидію приховуванню суспільно важливої інформації, забезпечення більшої відкритості діяльності органів влади та інших розпорядників публічної інформації.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

 • розвиток та поширення практики подання інформаційних запитів (відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації") та звернень громадян (відповідно до Закону України "Про звернення громадян") про надання суспільно важливої інформації, (тематика: формування та використання коштів місцевих бюджетів, управління державною та комунальною власністю, надання платних послуг органами державної влади та бюджетними установами, інформація про стан довкілля та надрокористування тощо);
 • використання різних форм захисту порушеного права на доступ до публічної інформації (подальше адміністративне та/або судове оскарження незаконних відмов у наданні інформації, безпідставної відстрочки у задоволенні запиту, бездіяльності влади через ігнорування запитів, невиконання розпорядником публічної інформації обов’язку оприлюднювати інформацію у визначені терміни;
 • аналіз стану відкритості влади щодо тематики запитів на підставі наданих відповідей, аналізу причин відмови у наданні інформації, висвітлення своєї діяльності тощо;
 • аналіз обґрунтованості обмеження доступу до публічної інформації її розпорядниками (визначеними згідно ст. 13 Закону “Про доступ до публічної інформації”) на відповідність міжнародним стандартам у сфері свободи інформації;
 • протидія необґрунтованому використанню обмежувальних грифів до інформації, що становить суспільний інтерес;
 • проведення журналістських розслідувань за фактами приховування суспільно важливої інформації;
 • вироблення та впровадження пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання доступу до архівної інформації в Україні;
 • участь у підготовці підзаконних нормативних актів, спрямованих на реалізацію положень Закону України "Про доступ до публічної інформації";
 • вироблення пропозицій щодо усунення суперечливих законодавчих положень, що регулюють питання доступу до інформації (зокрема, у сфері доступу до персональних даних публічних осіб, тощо);
 • сприяння у практичному навчанні співробітників інформаційних підрозділів в органах влади та місцевого самоврядування з питань національного законодавства та міжнародних стандартів доступу до інформації.

Інформаційні запити та звернення мають бути узгодженими за тематикою, спрямованими до тих органів влади, що мають відповідну інформацію у своєму розпорядженні (або повинні мати згідно із законодавством). Адресатами мають бути як вищі центральні, так і місцеві органи влади.

У проекті мають бути передбачені способи оприлюднення суспільно важливої інформації, отриманої від розпорядників публічної інформації.

Перевага буде надаватися проектам, що зорієнтовані на широке територіальне охоплення, містять класифікацію запитуваної інформації, що становить суспільний інтерес, передбачають залучення широкого кола партнерів.

Підтримка не надаватиметься проектам, що передбачають виключно проведення навчальних заходів.

 • Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
 • Максимальний розмір гранту — 160 000 грн.
 • Останній термін подання проектів — 23 травня 2011 року.
 • Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 30 червня 2011 року.
 • Загальний бюджет конкурсу – 1400 000 грн.

2. Конкурс “Реалізація місцевих правозахисних ініціатив”

Мета конкурсу – підтримати місцеві ініціативи громадських організацій у сфері захисту прав людини.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

Тематичні напрями діяльності:
· доступ до інформації про діяльність влади;· протидія дискримінації у всіх її проявах;· дотримання прав людини у закладах закритого типу (установи виконання покарань, психіатричні лікарні, військові частини тощо);· права людини та органи правопорядку;· захист трудових прав;· захист права власностi;· свобода підприємницької діяльності;· свобода мирних зібрань;· право на справедливий суд. Форми діяльності:· дослідження та моніторинг стану дотримання/порушення прав людини, вироблення пропозицій щодо покращення ситуації; · організація та проведення громадських правозахисних кампаній; · використання позасудових, зокрема адміністративних, та судових механiзмів захисту прав людини. Проекти, що передбачають проведення моніторингових досліджень, мають містити методологію проведення моніторингу та механізми поширення інформації про результати проведеної роботи. Підтримка не надаватиметься проектам, що передбачають виключно проведення правопросвітницьких заходів.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

 • Максимальний розмір гранту — 65 000 грн.
 • Останній термін подання проектів — 13 червня 2011 року.
 • Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 липня 2011 року.
 • Бюджет конкурсу - 950 000 грн.

 

3. Конкурс "Реалізація принципу соціальної справедливості у забезпеченні соціальних прав людини"

 

Мета конкурсу - сприяти розвитку громадської експертизи у сфері реалізації та захисту соціальних прав людини.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації.

 

Пріоритети конкурсу:

 

 • аналіз мети запровадження пільг і привілеїв та їхніх функцій (компенсаційна, стимулююча, гарантійна);
 • визначення узгодженості національної системи соціальних прав з міжнародними стандартами (зокрема, положеннями Європейської Соціальної Хартії, Міжнародного Пакту про економічні, соціальні та культурні права);
 • аналіз наявних гарантій забезпечення соціальних прав, обчислення необхідних коштів для їх належної реалізації;
 • аналіз визначення обсягу прав у сфері соціального забезпечення, в тому числі пільг та привілеїв, нормативно встановлених в Україні за їх видами (житлово-комунальні, медичні, транспортні і т.д.), джерел їх фінансування (державний та місцеві бюджети, позабюджетні цільові фонди тощо);
 • вироблення пропозицій щодо шляхів/способів посилення гарантій соціальних прав для вразливих груп населення, які потребують підтримки держави, пошук об’єктивних критеріїв для класифікації таких груп;
 • підготовка пропозицій щодо можливих шляхів та соціальних наслідків скорочення частини пільг, перетворення іншої їх частини в соціальні послуги, цільові виплати тощо;
 • експерта оцінка та громадська експертиза рішень та пропозицій органів державної влади у сфері забезпечення соціальних прав;
 • аналіз ефективності судового захисту соціальних прав та рівня виконання судових рішень у таких справах.

 

 

 • Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
 • Максимальний розмір гранту — 120 000 грн.
 • Останній термін подання проектів — 15 квітня 2011 року.
 • Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 30 травня 2011 року.
 • Бюджет конкурсу – 357 000 грн.

 

 

 

4. Конкурс “Захист економічних прав”

 

Мета конкурсу – сприяти реалізації громадських ініціатив, спрямованих на підтримку та захист основних економічних прав.

 

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації, професійні спілки.

 

Пріоритети конкурсу:

 

Тематичні напрями діяльності:

 

 • повага до права власності (спори громадян із державними органами, органами місцевого самоврядування та /або приватним бізнесом);
 • аналіз перешкод у користуванні об'єктами державної та комунальної власності місцевими громадами (в тому числі прибережна територія, зони відпочинку, заклади освіти, відпочинку тощо);
 • забезпечення права на працю (захист від свавільних скорочень, дотримання вимог закону про тривалість робочого дня/тижня, використання праці неповнолітніх, дискримінація за віком тощо);
 • моніторинг порушень права на участь у діяльності професійних спілок та реалізації права на страйк;
 • моніторинг стану реалізації права на підприємницьку діяльність;
 • оцінка впливу нових законодавчих ініціатив у сфері регулювання підприємницької діяльності, сприяння відстоюванню свободи підприємництва.

 

Форми діяльності:

 

 • дослідження стану реалізації та аналіз перешкод;
 • проведення громадських правозахисних кампаній;
 • використання судових, адміністративних та інших механізмів захисту;
 • звернення до міжнародних механізмів захисту економічних прав (ООН, Рада Європи, Міжнародна Організація Праці).

 

Перевага буде надавитися проектам, діяльність яких поширюватиметься на
декілька регіонів України. Не підтримуватимуться проекти, що передбачають виключно проведення правопросвітницьких заходів.

 

 

 

 • Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
 • Максимальний розмір гранту — 120 000 грн.
 • Останній термін подання проектів — 15 квітня 2011 року.
 • Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 30 травня 2011 року.
 • Бюджет конкурсу – 357 000 грн.
 • Термін виконання проектів не повинен перевищувати 1 рік.

Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.

 

Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:

 • відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;
 • передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;
 • практична спрямованість результатів проектів;
 • досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом
 • реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
 • зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 • Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
 • Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.
 • Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.
 • Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.
 • Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

 

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 2 копії подаються або надсилаються поштою за адресою: Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053, Відділ управління проектами.

 

УВАГА: Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

 

Проектні форми можна отримати:

 

1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.ua

 

Контактні особи:

 

 

 

 

 

 • Роман Романов, директор програми
 • Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 • Ліана Мороз, менеджер програми
 • Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 • Василина Яворська, менеджер програми
 • Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 • Ольга Жмурко, координатор програми
 • Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 • Мар’яна Мазур, асистент програми

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Тел./факс: (044) 482-03-63
Факс: (044) 486-76-29

 УГСЛ

 
Львів відкритий для світуЛьвівська міська рада
© НГО – Портал громадських організацій Львова – NGO. Дизайн та програмування сайту – KUDEST