Створено Міжнародну Академію Народної Дипломатії при Університеті «Львівський Ставропігіон» Друк
За ініціативою ГО « Центр сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО у Львівській області» та проректором з питань міжнародних зв’язків та проектів ЮНЕСКО при Університеті «Львівський Ставропігіон» створена Міжнародна Академія Народної Дипломатії.

Інформаційні технології, глобальні проблеми, вимагають від людства об’єднання в ім’я виживання і подальшого розвитку. Технології змінили світ, а чи змінили вони людину, її свідомість? Мабуть ні. Людина не в змозі змінюватися так швидко, як світ, по причині того, що несе на собі тягар історії, який стримує нас.

Інша справа – молодь та студентство. Вони живуть майбутнім. Це – потенціал розвитку суспільства. Тому дуже значним є процес соціалізації майбутнього покоління. Під соціалізацією ми розуміємо, перш за все, розвиток та самореалізацію людини протягом всього життя в процесі засвоєння і відтворення культури суспільства.

Сучасний глобалізований світ вимагає від людини конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, моральності у стосунках, високої мобільності, активного протистояння людиноненависницьким проявам. Усе це зумовлює актуальність оновлення системи освіти, оскільки саме в ній реалізується державна політика та суспільні погляди на навчання й виховання підростаючої особистості, відбувається залучення молоді та студентства до загальнолюдської культури й моралі, до участі в державному управлінні, формуються вартісні орієнтири дорослого громадянина.

Бурхливий процес державотворення в Україні, його безперечні здобутки та проблеми переконують, що школа повинна виховувати не просто розумних, інтелектуально розвинених дітей, але й майбутніх лідерів, які визначатимуть подальший розвиток села, селища, району, міста, а то й усієї країни.

Українська Школа має стати підготовчою базою демократичного суспільства, покликаною створити таку систему знань, навичок і вмінь, яка дала б молоді та студентству можливість розвиватися, відстоювати свої інтереси та інтереси держави. Кожне покоління людей обирає своє майбутнє, визначає нові шляхи прогресу. Саме молодь відчуває сьогодні найбільшу відповідальність за спільне майбутнє.

Становленню правової демократичної держави, подоланню кризових процесів в Україні, її розвитку на основі традицій вітчизняної духовності, залученню до співдружності цивілізованих країн сприяє правильно організована громадсько-правова освіта, що включає в себе навчання й виховання в їх нерозривній єдності.

За для цього, за ініціативою Громадської організації « Центр сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО у Львівській області» та проректором з питань міжнародних зв’язків та проектів ЮНЕСКО при Університеті «Львівський Ставропігіон» створена Міжнародна Академія Народної Дипломатії.

Основними завданнями Академії будуть:

 • вивчення історії дипломатії, зв’язків України з іншими країнами і народами;
 • виховання патріотизму і гордості за свою Батьківщину, повагу до духовних цінностей
 • національних спільнот;
 • знайомство з миротворчим рухом, вираження нетерпимості до дій екстремістських
 • угрупувань, які мають за мету насилля і дискримінацію через різноманітні акції;
 • - участь в діяльності громадських молодіжних та студентських організацій;
 • - знайомство з політичною системою, структурою та інститутами державної влади в різних
 • країнах, вивчення документів щодо проблем молоді і студентства, здійснення
 • дослідницької діяльності;
 • участь молоді та студентства в дослідженні та рішенні соціальних проблем суспільства;
 • консолідація миротворчих сил шляхом проведення форумів юних дипломатів, розвиток
 • контактів з міжнародними миротворчими організаціями інших міст, країн, проведення
 • спільних акцій;
 • створення системи навчання педагогічних кадрів для роботи з молоддю та студентством
 • в рамках проекту.

Очікуваними результатами діяльності Академії будуть:

 • активна участь молоді та студентів у справах району, міста, регіону, країни;
 • розвиток центрів народної дипломатії і створення нових осередків народної дипломатії;
 • участь молоді та студентства в налагодженні тісних зв’язків з містами-побратимами міст
 • України;
 • створення музейних експозицій миротворчого руху, євроінтеграції;
 • випуск збірок методичних матеріалів про діяльність центрів народної дипломатії в
 • Україні;
 • участь в молодіжних та студентських міжнародних обмінах;
 • підготовка випускників до отримання вищої освіти і подальшої професійної політичної,
 • дипломатичної, державної, адміністративної діяльності;
 • формування у молоді активної життєвої позиції.

Реалізація проектів Міжнародної Академії передбачає участь молоді та студентства у справах школи, району, міста, області, країни, міжнародних проектах, а також ініціювання та проведення власних цільових заходів. Спільна робота центрів народної дипломатії, євро клубів України та Міжнародної Академії Народної Дипломатії включає розширення обміну делегаціями школярів та педагогів, пошук та налагодження контактів з миротворчими організаціями інших шкіл, міст, країн.

Широке міжнародне визнання необхідності навчати молодь та студентство правовому мисленню має важливе значення для розвитку демократії. Виховання компетентного й відповідального громадянина, який є соціально й політично активною особистістю, повноправним членом суспільства, здатного проаналізувати та оцінити економічну, соціальну й політичну ситуацію, становить сьогодні загальнодержавний пріоритет, для досягнення якого мають бути залучені освітні заклади України всіх рівнів. При цьому виховання громадянської свідомості повинно бути комплексним: і теоретичним, і практичним. Так, ще в Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності підкреслюється важливість становлення соціальної активності й відповідальності особистості, включення вихованців у державотворчий процес і суспільні перетворення.

 

 Портал "Громадський простір"

 
Львів відкритий для світуЛьвівська міська рада
© НГО – Портал громадських організацій Львова – NGO. Дизайн та програмування сайту – KUDEST