У Львові вдосконалять процедуру опублікування та оприлюднення актів місцевих державних адміністрацій Друк
17 березня у Львові за ініціативою ІПЦ «Наше право» та за активної участі представників ЛОДА відбулося фокус-групове дослідження механізмів реалізації конституційного права громадян знати свої права і обов’язки через...

17 березня у Львові за ініціативою ІПЦ «Наше право» та за активної участі представників ЛОДА відбулося фокус-групове дослідження механізмів реалізації конституційного права громадян знати свої права і обов’язки через покращення їх доступу до нормативних актів місцевих державних адміністрацій, питань безпосереднього оприлюднення та опублікування відповідних актів.

Представники Львівської обласної державної адміністрації, громадські активісти, адвокати та експерти активно обговорювали проблеми доступності громадян до актів місцевих органів виконавчої влади, механізми забезпечення реалізації їх права на вільне ознайомлення із відповідними актами, способів оприлюднення та опублікування актів, зокрема в контексті положень Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

На думку учасників заходу, на виконання відповідних положень законодавчих актів, усі нормативно-правові акти повинні обов’язково оприлюднюватись, окрім веб-сайтів, і в офіційних друкованих виданнях місцевих адміністрацій. У разі відсутності офіційного друкованого видання, доречна активізація практики підписання угод про висвітлення діяльності відповідних органів із місцевими друкованими виданнями, а також повне і вчасне (а не вибіркове чи фрагментарне) опублікування прийнятих нормативних актів.

Надмірних фінансових затрат, на думку державних службовців, потребує безпосереднє заснування нових офіційних вісників. З іншого боку, учасники говорили про можливість ініціювання створення офіційних вісників, у яких можуть публікуватись усі нормативні акти, що видаються як місцевими виконавчими органами, так і органами місцевого самоврядування.

Учасники фокус-групового дослідження висловлювались про необхідність регламентування порядку оприлюднення на офіційних сайтах адміністрацій текстів як прийнятих актів, так і їх проектів. Окремо зверталась увага на покращення механізмів залучення громадськості до обговорення проектів актів державних адміністрацій із належним і завчасним їх оприлюдненням.

З метою визначення процедури і форм оприлюднення актів та їх проектів, а також впровадження цього механізму на практиці, представники державної адміністрації висловили потребу не тільки в прийнятті окремого розпорядження нормативного характеру, але й внесення змін і доповнень до регламенту діяльності місцевої державної адміністрації.

Окрім цього, озвучувались думки стосовно покращення можливостей отримання рішень нормативного характеру через відділи звернень громадян, які могли б за наявності внутрішніх електронних реєстрів безкоштовно надавати за усними зверненнями громадян належно завірені копії актів нормативного характеру. У разі, коли обсяг таких актів є значним – перевищує 10 друкованих аркушів – їх надання за відповідну плату.

Загалом, на думку учасників фокус-групового дослідження, реалізація конституційного права громадян передбаченого статтею 57 Основного Закону – знати свої права і обов’язки, зокрема, через належне оприлюднення та опублікування актів нормативно-правового характеру - повинна гарантуватись і належно реалізовуватись органами публічної адміністрації.

У зв’язку з прогалинами у законодавчому регулюванні питань доведення до відома нормативно-правових актів, визначено за доречне здійснення розробки та прийняття розпоряджень місцевих державних адміністрацій, які б встановлювали процедуру і порядок як оприлюднення, так і офіційного опублікування актів нормативного та індивідуального характеру.

 

Проект «Забезпечення права на ознайомлення зі змістом локальних актів» реалізується Інформаційно-правовим центром «Наше право» в межах спільної ініціативи Pact Inc., Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Східна Європа.

Реалізація компоненту «Підтримка місцевих ініціатив» програми «Об’єднуємося заради реформ (UNITER)”, що виконується Pact Inc., стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного Розвитку (USAID), та фінансовій підтримці Міжнародного фонду «Відродження».

Думки викладені в цьому релізі, є винятковою відповідальністю Інформаційно-правового центру «Наше право» та не обов’язково відображають точку зору USAID, уряду США, Pact Inc., Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Східна Європа.

 ІПЦ НАШЕ ПРАВО

 
Львів відкритий для світуЛьвівська міська рада
© НГО – Портал громадських організацій Львова – NGO. Дизайн та програмування сайту – KUDEST