Члени найбільших громадських організацій Львівщини звернулись до Президента України Друк
У зверненні висловили прохання відмінити  наказ голови Державного комітету України  з питань регуляторної політики та підприємництва М. Бродським №92 від 12 квітня 2010р. про ліквідацію регіональних представництв Держкомпідприємництва.
 
Повний текст звернення:
 
До Вас звертаються найбільші Громадські організації  Львівщини висловлюючи Вам вдячність та підтримку у впровадженні політики економічних реформ та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, який на сьогодні відіграє значну роль у створенні конкурентного ринкового середовища в державі. 
 
Набутий власний досвід, позитивні результати розвитку малого і середнього підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування економічних систем, свідчать про те, що мале підприємництво є одним із засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами. А малі підприємства, за певних умов і при підтримці з боку держави - тенденційно інноваційні та гнучкі , мають достатній підприємницький досвід і високий професійний рівень.
 
Проте, ми хочемо висловити серйозне занепокоєння з приводу інформації, яка нещодавно висвітлили засоби масової інформації, щодо підписання Головою Державного комітету України  з питань регуляторної політики та підприємництва М. Бродським наказу  №92 від 12 квітня 2010р. про ліквідацію регіональних представництв Держкомпідприємництва.
 
Територіальні представництва відповідно до чинного законодавства наділені достатньо великими повноваженнями з питань захисту прав та інтересів представників малого та середнього бізнесу на місцях. Це фактично єдиний орган, до якого можуть звернутися підприємці з метою захисту своїх прав від неправомірних регуляторних рішень місцевих чиновників, орган, який має повноваження впливати на створення сприятливого регуляторного середовища для бізнесу як в обласних центрах, так і малих містечках. Окрім того, лише представництвам Держкомпідприємництва до снаги реалізувати основні завдання Уряду щодо проведення процесу дерегуляції підприємницької діяльності на місцевому рівні.
 
Ліквідація представництв – це перший крок до ліквідації регуляторної політики на місцях. Не пройде і місяця часу, коли підприємці залишаться наодинці зі своїми проблемами та зі свавіллям контролюючих органів, які створюватимуть суттєві адміністративно-фінансові бар’єри для діяльності суб’єктів господарювання. Можна також передбачити ситуацію, що при відсутності в області органу з питань регуляторної політики та підприємництва, відкриє шлях органам місцевого самоврядування до прийняття незаконних регуляторних актів, які аж ніяк не сприятимуть дерегуляції економіки.
 
Викликає занепокоєння і той факт, що нікому буде здійснювати інформаційну та методологічну підтримку державних реєстраторів та адміністраторів дозвільних центрів, з чим успішно справляється Представництво. Враховуючи недосконалість чинного законодавства з питань дозвільної системи, постійні його зміни, необхідність удосконалення законодавства у сфері державної реєстрації фізичних та юридичних осіб, дзвінки з від адміністраторів дозвільних центрів та державних реєстраторів органів державної реєстрації, яких тільки у Львівській області налічується близько ста осіб, можуть заблокувати роботу центрального апарату Комітету, а відповідно і спричинять обурення у підприємців, які не зможуть отримати вчасно дозвільний документ чи здійснити будь-яку реєстраційну дію. 
 
Хочу зазначити, що представництво Держкомпідприємництва у Львівській області з моменту створення стало тією державною структурою, яка змогла налагодити ефективний діалог бізнесу та влади. При представництві працює Експертна рада, до складу якої входять представники найбільших об’єднань підприємців, і пропозиції яких знаходять своє втілення як в нормативних актах місцевих органів влади, так систематично скеровуються до Держкомпідприємництва, Кабінету міністрів. З 2009 року завдяки умілій координації та організації співпраці представництва з громадським сектором у Львівській області було створено 35 місцевих галузевих рад підприємців при райдержадміністраціях та міськвиконкомах та три регіональні галузеві ради підприємців при облдержадміністрації, які є консультативно-дорадчими органами, і змогли залучити підприємців на місцях до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва, до прийняття рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підготовки пропозицій щодо покращення державної регуляторної політики, а також для встановлення громадського контролю за дотриманням законодавства при розробці нормативно - правових документів, які стосуються підтримки підприємництва.
 
Шановний Вікторе Федоровичу! Цілком підтримуємо Ваші кроки на шляху спрощення умов ведення бізнесу, зокрема щодо широкого застосування «принципу мовчазної згоди», скорочення кількості контролюючих органів та видів господарської діяльності, що підлягають обов’язковому ліцензування, посилення адміністративної відповідальності за порушення законодавства, що регулює підприємницьку діяльність. Однак, всі хороші ідеї можуть бути реалізовані завдяки потужному інструменту, яким сьогодні виступає Держкомпідприємництво та його регіональні представництва.  
 
Саме територіальні представництва Держкомпідприємництва – єдині органи, що захищали нас, малий та середній бізнес, від свавілля чиновників на місцях і їх ліквідація призведе до руйнування системи захисту прав підприємців, адже ні один, ні два представники центрального органу Держкомпідприємництва, яких планує ввести п. М.Бродський в регіонах, не матимуть тієї ваги, і повноважень, щоб впливати на регуляторні органи, дозвільні центри та адміністраторів, державних реєстраторів, органи державного нагляду (контролю), органи ліцензування з метою захисту наших прав та інтересів.
 
Сподіваємось на Вас, як гаранта Конституції України, гаранта наших конституційних прав та свобод, на Ваше розуміння необхідності існування структури, яка на ділі може захистити право людини на підприємницьку діяльність, право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
 
З повагою Громадські організації Львівської області:
 
ТВ ВГО АППУ у Львівській області;
ГО ПЛ  “КРОК”
ГO “Я - Львівянин”
Асоціація  роботодавців Львівщини
ГКІТІ «Династія»

ГO “Я - Львівянин”

 
 
Львів відкритий для світуЛьвівська міська рада
© НГО – Портал громадських організацій Львова – NGO. Дизайн та програмування сайту – KUDEST