Залучення громади Львова до бюджетного процесу – вкрай низьке, - результати громадського дослідження Друк

Інформаційно-правовий центр «НАШЕ ПРАВО» сьогодні оприлюднив результати громадського дослідження щодо рівня і можливостей участі членів територіальної громади у бюджетній політиці міста Львова.

Дослідження проведено шляхом опитування 600 респондентів – членів територіальної громади міста Львова методом стихійної та квотної вибірки. 
 
Польовий етап дослідження проводився: 20 січня – 5 лютого 2010 р. Для збору інформації застосовувалось стандартизоване інтерв’ю “обличчям до обличчя” на вулиці. 
Помилка репрезентативності становить +/-3%, при максимальній помилці репрезентативності +/-5%. 
 
Мета даного дослідження полягала у визначенні рівня і можливостей участі членів територіальної громади у бюджетній політиці міста Львова. 
 
На думку 41,3% опитаних респондентів, міський бюджет Львова у 2009 р. загалом не відображав інтересів територіальної громади міста. 
 
16,6% опитаних знають як формується бюджет розвитку м. Львова, а 8,7% опитаних ознайомлені із положеннями бюджетної резолюції, що визначає напрямки бюджетної політики у місті. 
 
Загалом респонденти не мали інформації щодо можливості їх участі у формуванні бюджетної політики м. Львова (58,7%), значна частина респондентів (92,4 %) жодного разу не брала участі у бюджетних громадських слуханнях. 
61,6% респондентів не відомо, який із виконавчий орган міської ради формує пропозиції щодо бюджетної політики міста на наступний рік. 
 
Лише 14,5% респондентів задоволені рівнем інформування мешканців міста про виконання міського бюджету, а для 9,6% респондентів інформація про формування міського бюджету на 2010 рік є цілком доступною. 
 
Показово, що для 6,7% респондентів безпосередньо знайомились із текстом міського бюджету м. Львова за попередній 2009 рік. 
 
4,6% респондентам загалом відомо на вирішення яких проблем і яким чином витрачаються кошти міського бюджету. 
79,1% опитаних респондентів вважають, що міські депутати зобов’язані інформувати і звітувати перед мешканцями міста про хід виконання міського бюджету. 
 
Прийняття рішень щодо пріоритетності напрямків фінансування видатків із міського бюджету шляхом проведення міських референдумів підтримують 33,3 % респондентів. 
 
Лише 2,9% опитаних звертались до міської ради про отримання інформації щодо витрачання коштів міського бюджету м. Львова. 
 
На думку 67,5% респондентів, до бюджетної політики міста потрібно залучати представників громадськості та експертів. 
 
44,2% респондентів хотіли б особисто долучатись до участі у визначенні пріоритетів фінансування видатків міського бюджету. 
 
На думку представників центру «Наше право», загалом рівень участі пересічних львів’ян у місцевому самоврядуванні є дуже низьким, що і позначається на можливостях залучення широкої громадськості до бюджетного процесу. 
 
Інформаційна політика міської ради щодо забезпечення прозорості формування проекту міського бюджету та звітування про його виконання зводиться до поширення статистичної інформації, яка не може відображати принципи відкритості та якісний рівень його виконання. 
 
Принципи підзвітності і відповідальності депутатів і посадовців щодо виконання міського бюджету фактично не застосовуються, що суттєво підриває основоположні засади місцевого самоврядування як такого. 
 
Як не прикро, але для членів територіальної громади Львова фактично відсутні можливості для доступу до проектів рішень із питань міського бюджету, чи уже прийнятих рішень міською радою. 
 
Дослідники виходять із позиції, що міська адміністрація зобов’язана забезпечити належний доступ для членів територіальної громади до інформації та максимальні можливості для участі у формуванні і контролю за виконанням міського бюджету. 
 
Аргумент міських посадовців щодо низького рівня економічних знань пересічних членів територіальної громади для участі у бюджетному процесі є абсолютно недоречним. Адже, у більшості членів бюджетної комісії Львівської міської ради фактично відсутня елементарна економічна чи фінансова освіта. 
 
Для покращення бюджетної політики міста експерти рекомендують забезпечити належне проведення справді відкритих і доступних для членів територіальної громади бюджетних громадських слухань, оприлюднення усіх звітів про виконання бюджету за минулий рік і самого проекту бюджету, створення дорадчого органу – бюджетної громадської колегії, покращення можливостей громадського контролю за бюджетною політикою міста Львова. 
 
Діяльність в рамках моніторингу бюджетної політики міста Львова здійснюється за підтримки МФ «Відродження».

Громадський Простір

 
Львів відкритий для світуЛьвівська міська рада
© НГО – Портал громадських організацій Львова – NGO. Дизайн та програмування сайту – KUDEST